ISO 14001

Vad är ISO 14001? Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. 

Varför ISO 14001?

Alla anställda blir involverade i miljöarbetet
Tydliga och nåbara miljömål sätts upp
Innebär minskad energiförbrukning 
Reducerade koldioxidutsläpp och förbättrad källsortering
Kostnadseffektivt 
Ofta ett krav vid upphandlingar

Vad är Quality Works ISO 14001?

Quality Works innehåller samma funktioner som övriga Quality Works. Strukturen i denna version följer ISO 14001:2015 standardens upplägg. Ett exempelledningssystem med tillhörande vägledning, blanketter och checklistor samt Kom-igång dokumentation ingår. Vill ni lägga upp en egen struktur än den som ingår så är det möjligt. Ni kan lägga till och ta bort dokument beroende på hur ni vill att er manual skall se ut.
BESTÄLL

Quality Works ISO 14001 hjälper er med:

Hantering av manual och rutiner
Processer och flödesschema
Laglista
Miljöaspekter
Riskbedömning
Ledningens genomgång
PRODUKTFAKTA

ISO 9001 eller egen dokumentstruktur

Följer ditt kvalitetsledningssystem strukturen i ISO 14001:2015 så bör du välja den här versionen. Vi erbjuder även programvaran med eget upplägg och ISO 14001 i kombination med ISO 9001.
Exempel i Quality Works på miljöpolicy

Miljöpolicyer i Quality Works

Så här kan exempelvis era miljöpolicyer se ut i Quality Works
Är en programvara för att hantera ledningssystem.
Quality Works har hjälpt över tusen småföretagare med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt internrevision.
© Copyright 2024 - KvalitetsGruppen Hässleholm AB - All Rights Reserved

Fri offert

    x