Produktfakta

Quality Works är framtaget för att spara tid och underlätta ISO arbetet hos småföretag. Det finns två huvudsyften med Quality Works och det är att implementera och underhålla ett ledningssystem.
kvinna sitter med laptop och jobbar

Quality Works översikt

Läs mer om vad Quality Works kan erbjuda ert företag 

Quality Works för mindre företag

Quality works till skillnad från många andra program är från början utvecklat efter de krav som mindre företag har. Det innebär att programmet är lättarbetet och att vi har minimerat antalet avancerade funktioner. Varför. Jo, därför att dessa ändå aldrig används och därför helt enkelt bara är ivägen och får kvalitets- och miljöarbetet att framstå som svårare än vad det är.

Certifierade företag

Lägg över ert befintliga manual och era dokument och nyttja enkelheten i Quality Works. Ni kan själva bestämma upplägget i er manual och skulle ni vilja så kan vi lägga in ert befintliga material. Ni kan även behålla ert första datum för när ni godkände er manual och det datum då ni senast reviderade er manual.

Manual och Dokumentstyrning 

Att arbeta med ISO kan vara nog så svårt men i Quality Works är det enkelt uppbyggt. Det dokumenterade ledningssystemet hanteras smidigt i Quality Works funktioner och skapar på ett få musklick en godkänd manual. Det viktiga för användaren är att texten och informationen som man för in i sitt ledningssystem är korrekt. Resten sköter Quality Works. Vad innebär det i praktiken. Jo att alla identifieringsuppgifter som skall stå med på alla godkända dokument automatiskt kommer in på sidhuvudet och sidfoten när dokumentet godkänns av användaren.
Att hantera sin manual i Quality Works sparar tid och gör kvalitetsarbetet lättöverskådligt. Du har alla dokument nära tillhands och att växla mellan dokument i Quality Works kräver bara ett musklick. Med Quality Works får du mer tid över åt praktisk kvalitetsarbete. Och det är där man kan tjäna pengar genom förbättringar.
DOKUMENTSTYRNING

Processorienterat ledningssystem

I Quality Works kan du skapa ett processorienterat ledningssystem anpassat efter era förutsättningar. Att rita upp processer, flödesscheman och organisationsscheman är enkelt i Quality Works. Du kan även länka till andra dokument inom Quality Works, på er interna server eller ut på Internet.
PROCESSER OCH FLÖDESSCHEMA

Kvalitetsansvariga och miljöansvarig

De flesta kvalitets- och miljöansvariga som arbetar på mindre företag har även andra arbetsuppgifter att tänka på. Tiden för förbättringsarbetet är därmed begränsat och man behöver då en programvara som tar hänsyn till dessa förutsättningar.
YTTERLIGARE FUNKTIONALITET

Dokument-
styrning

Manual

Processer

bild på startsidan i Quality Works

Flödesschema

Kvalitetsansvar

Miljöansvar

ISO ska vara enkelt

Är en programvara för att hantera ledningssystem.
Quality Works har hjälpt över tusen småföretagare med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt internrevision.
© Copyright 2024 - KvalitetsGruppen Hässleholm AB - All Rights Reserved

Fri offert

    x
    apartmenteyebookstoremapleafredolayers