ISO 9001

Ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.

Varför ISO 9001?

Verksamheten struktureras och effektiviseras
Genererar tydliga och nåbara mål
Ökad kundtillfredsställelse
Utvärdering av leverantörer
Ökad kostnadseffektivitet
Ofta ett krav vid upphandling

Vad är Quality Works ISO 9001?

Quality Works ISO 9001 har tagits fram för att möta de krav som ställs på ett kvalitetsledningssystem och kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2015. Programmet är därför en bra grund för dig som vill påbörja ett sådant arbete. Ju mer aktiv du är i ditt kvalitetsarbete, desto snabbare inser du vilken nytta Quality Works gör för dig. Quality Works har en enkel design med funktioner som anpassats för att förenkla kvalitetsarbetet.
BESTÄLL

Quality Works ISO 9001 hjälper er med

Hantering av manual och rutiner
Processer och flödesschema
Avvikelse- och reklamationshantering
Kundmätning
Leverantörsbedömning
Ledningens genomgång
PRODUKTFAKTA

ISO 14001 eller egen dokumentstruktur

Följer ditt kvalitetsledningssystem strukturen i ISO 9001:2015 så bör du välja den här versionen. Vi erbjuder även programvaran med eget upplägg och ISO 9001 i kombination med ISO 14001. 
exempel i Quality Works på kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyer i Quality Works

Så här kan exempelvis era kvalitetspolicyer se ut i Quality Works
Är en programvara för att hantera ledningssystem.
Quality Works har hjälpt över tusen småföretagare med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt internrevision.
© Copyright 2024 - KvalitetsGruppen Hässleholm AB - All Rights Reserved

Fri offert

    x