Processer och flödesshema

Att dokumentera processer och skapa flödesschema i Quality Works är enkelt

Programmets innehåll

Alla ledningssystem bör ha ett par dokumenterade processer eller flödesscheman. 
Dessa kan beskriva flödet i verksamheten. 
Men även till exempel hur man arbetar med försäljning eller vilka aktiviteter som finns inom en produktionsprocess.

Processkartläggning

När man upprättar ett ledningssystem så bör man först kartlägga verksamhetens processer. 
Utefter detta ser man sedan vilka blanketter, rutiner och andra textdokument som man behöver upprätta.

Aktiviteter

Grundläggande för alla processer är att de skall visa på vila aktiviteter som ingår i processen. I Quality Works kan man enkelt rita upp dessa aktiviter och även skapa länkar till andra dokument inom Quality Works, men även till externa dokument och program.
Exempel på processschema i Quality Works

Hur en processbild i Quality Works kan se ut

Här är en enkel bild som visar hur en process kan se ut i Quality Works. Alla objekt som man skapar går att länka till dokument i manualen, till filer på ens nätverk eller till internet
par vid högt vattenfall

Läs mer eller testa själva

Testa att dokumera era processer och flödesschema eller läs mer om vad Quality Works kan erbjuda
Är en programvara för att hantera ledningssystem.
Quality Works har hjälpt över tusen småföretagare med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt internrevision.
© Copyright 2024 - KvalitetsGruppen Hässleholm AB - All Rights Reserved

Fri offert

    x
    pie-chartchart-bars