QW Support

Uppdatera Quality Works

Uppdatera QW

Vi har två typer av uppdateringar för Quality Works. Den vanligaste av dessa är genom en SETUP delvis en installation och den andra är när ni enbart behöver uppdatera QwNet.exe

Installations uppdatering

Uppdatering genom en SETUP / installationen görs på samma sätt som vid en vanlig installationen. Men ni måste följa dessa steg
Läs mer

QwNet.exe uppdatering

I undantagsfall räcker det att man bara uppdaterar EXE-filen för att ert Quality Works skall uppdateras.
Läs mer
Problem vid uppdatering. Kontakta oss.
Kontakta oss

Installations uppdatering

1

Säkerhetskopiera

Ta backup eller säkerställ att det finns en backup/säkerhetskopia på mapparna Data och Dokument.

2

Skicka säkerhetskopia

Skicka backupen/säkerhetskopian till oss 
på support@kvalitetsgruppen.com så vi kan skapa en SETUP.

När ni fått er nya SETUP av oss så kan ni fortsätta med nästa steg.

3

Avinstallera

Avinstallera ert nuvarande Quality Works. Se till att ni genomför alla 
steg i instruktionen för avinstallation.
Om avinstallation

4

Installera

Installera därefter ert uppdaterade Quality Works, läs igenom och 
följ installationsanvisningarna.
Om installation

3

Uppdatera nätverk inställningar

Vid nätverk / server. Ersätt de gamla mapparna Data och 
Dokument, med de nya Data och Dokument som skapats i samband 
med den nya installationen.
I undantagsfall räcker det att man bara uppdaterar EXE-filen för att ert Quality Works skall uppdateras.
Det är enbart om vi från Kvalitetsgruppen har specifikt sagt att ni inte behöver göra en installation, som den här metoder fungerar. Annars skall ni använda er av metoden för SETUP

QwNet.exe uppdatering

1

Hitta installation

Leta upp var Quality Works är installerat (Lokal Disk (C.), 
Program (x86) / Program / Program Files.

2

Välj rätt mapp

Gå in i mappen Kvalitetsgruppen och finn där mappen Quality Works.

3

Ersätt gammal fil

Här finner ni QwNet.exe, ersätt den gamla EXE-filen med den nya.

QW Support

Vi är här för att hjälpa

Alla kunder med ett inköpt Quality Works erhåller fri support på programvarans funktioner. Har ni även Quality Works med hjälptexter så erhåller ni support och hjälp med tolkning av den standard som ingick vid köpet av Quality Works. Hittar ni inte svaret på era frågor eller problem här under support så kan ni ta kontakt direkt med vår personal via telefon 0451-837 15 eller via mail support@kvalitetsgruppen.com
Är en programvara för att hantera ledningssystem.
Quality Works har hjälpt över tusen småföretagare med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt internrevision.
© Copyright 2024 - KvalitetsGruppen Hässleholm AB - All Rights Reserved

Fri offert

    x
    cloud-downloadcloud-synccogfile-emptylaptopselectquestion-circle